WAFİN VANİLYA AROMALI KREMALI GOFRET

pizza

WAFİN VANİLYA AROMALI KREMALI GOFRET

Code 932
Weight 25
Size 24
CBM 6
HC 0,0270
DC 2551